januari 21, 2014

Bioteknik

Civilingenjörsexamen (300 hp)

Antal platser: 60

En femårig kemiteknisk utbildning med tydlig bioteknisk profil. Kursutbudet innefattar utöver en gedigen ingenjörsgrund av matematik och fysik även mycket kemi, bioteknik, biokemi och cell- och molekylärbiologi, samt en kemiteknisk kunskapsbas. Utbildningen är delvis teoretisk men även delvis praktiskt med mycket laborativt arbete. Vanliga inriktningar är bioteknik, biomedicin och materialkemi.

Obligatoriska kurser

Årskurs 1
Bioteknik: Introduktion
Analys och linjär algebra
Kemi och biokemi
Mekanik med biologiska exempel
Inledande cell- och molekylärbiologi
Årskurs 2
Fysikalisk kemi
Tillämpad matematik
Transportprocesser
Grundkurs i matematisk statistik och bioinformatik
Kolloid- och ytkemi
Cell- och molekylärbiologi 2
Metabolism och teknisk mikrobiologi
Medicinska signaler och system med elektricitetslära
Biokemisk miljövetenskap
Årskurs 3
Design and analysis of experiments
Molekylär bioteknik
Bioreaktionsteknik
Molekylär bioteknik

Studenter som läser bioteknik väljer ett av följande masterprogram:

  • Biomedical Engineering
  • Biotechnology
  • Complex Adaptive System
  • Engineering Mathematics and Computational Science
  • Entrepreneurship and Business Design
  • Industrial Ecology
  • Innovative and Sustainable Chemical Engineering
  • Lärande och ledarskap
  • Materials Chemistry and Nanotechnology
  • Nanotechnology