Kandidatmiddagen

Kandidatmiddagen är en tillställning där teknologer som går det tredje året, mastersprogram, alumner och företag samlas under ett och samma tak där alla involverade parter får chansen till interaktion i en mer avslappnad miljö. Kandidatmiddagen arrangeras av Chalmers kemisektioners arbetsmarknadsgruppern, Ernst&KARG, för studenterna på Chalmers kemi- och bioteknikutbildningar.

Kandidatmiddagen 2017 infaller i september.

Anmälan Kandidatmiddagen Företag    –    Anmälan Kandidatmiddagen Alumn    –   Anmälan Kandidatmiddagen Masterprogram


Kandidatmiddagen@ernstkarg.se