maj 10, 2015

Kandidatmiddagen

Kandidatmiddagen är en tillställning där teknologer som går det tredje året, mastersprogram, alumner och företag samlas under ett och samma tak där alla har möjlighet till att mingla och knyta kontakter i en mer avslappnad miljö.

Kandidatmiddagen arrangeras av Kemisektioners arbetsmarknadsgrupp, Ernst&KARG, för studenterna på Chalmers kemi- och bioteknikutbildningar.

Kandidatmiddagen 2017 infaller den 29:e september.

Anmälan Kandidatmiddagen Alumn och Masterprogram


Kandidatmiddagen@ernstkarg.se