maj 10, 2015

Kandidatmiddagen

Kandidatmiddagen är en tillställning där teknologer som går det tredje året, mastersprogram, alumner och företag samlas under ett och samma tak där alla involverade parter får chansen till interaktion i en mer avslappnad miljö. Kandidatmiddagen arrangeras av Kemisektioners arbetsmarknadsgrupp, Ernst&KARG, för studenterna på Chalmers kemi- och bioteknikutbildningar.

Kandidatmiddagen 2017 infaller den 29:e september.

Anmälan Kandidatmiddagen Företag – Anmälan Kandidatmiddagen Alumn – Anmälan Kandidatmiddagen Masterprogram


Kandidatmiddagen@ernstkarg.se