januari 21, 2014

Kemiingenjör

Högskoleingenjörsexamen (180 hp)

Antal platser: 25

En treårig kemiteknikutbildning som ger en bra grund, både praktiskt och teoretiskt, där de praktiska momenten är av stor vikt, eftersom fokus är att lära sig den teknik man kommer använda i yrkeslivet. Kursutbudet består av kemi och matematik följt av kemiteknik, men även kurser inom miljö, ekonomi och kommunikation.

Obligatoriska kurser

Årskurs 1
Allmän och oorganisk kemi
Matematik
Organisk kemi
Fysikalisk kemi
Teknisk kommunikation 1
Industriell kemi
Årskurs 2
Biokemi
Industriell ekonomi och organisation
Projektorganisation
Matematisk statistik
Tillämpad matematik i kemitekniken
Teknisk kommunikation 2
Teknisk termodynamik
Reaktorprocesser
Separationsteknik 1
Strömnings- och energiteknik
Årskurs 3
Separationsteknik 2
Teknisk kommunikation 3
Analytisk kemi
Kemisk miljövetenskap
Materiallära