januari 21, 2014

Kemiteknik med fysik

Civilingenjörsexamen (300 hp)

Antal platser: 35

En femårig kemiteknisk utbildning som är unik för Chalmers som syftar till att utbilda civilingenjörer med stor beräknings- och problemlösningskompetens inom kemiteknikområdet och i gränsområdet mellan fysik och kemi. Utbildningen bygger på samläsning med både Kemiteknik och Tekniskt fysik. Jämfört med Kemiteknik (civilingenjör) består kursutbudet av lika många kemitekniska kurser, men betydligt mer matematik och fysik samt mindre kemi. Utbildningen är en utmärk grund för beräkningsingenjörer inom process- och energiteknik. Andra vanliga inriktningar är nukleär kemi samt tillämpad fysik.

Obligatoriska kurser

Årskurs 1
Analys och linjär algebra
Kemi
Mekanik
Sannolikhet, statistik och risk
Matematisk fördjupning
Årskurs 2
Termodynamik
Komplex analys
Transportprocesser
Elektrisk mätteknik och vågfysik
Grundläggande kemiteknik
Fourieranalys
Energiteknik och miljö
Reglerteknik
Årskurs 3
Kvantfysik
Separations- och apparatteknik
Teoretisk kemi
Kemisk miljövetenskap
Kemisk reaktionsteknik
Fasta tillståndets fysik
Matematisk modellering

Studenter som läser kemiteknik med fysik väljer ett av följande masterprogram:

 • Applied Mechanics
 • Applied Physics
 • Complex Adaptive System​s
 • Engineering Mathematics and Computational Science
 • Industrial Ecology
 • Innovative and Sustainable Chemical Engineering
 • Lärande och ledarskap
 • Materials Chemistry and Nanotechnology
 • Nanotechnology
 • Nuclear Engineering
 • Physics and Astronomy
 • Sustainable Energy Systems
 • Systems, Control and Mechatronics