januari 21, 2014

Kemiteknik

Civilingenjörsexamen (300 hp)

Antal platser: 60

En femåring kemiteknisk utbildning som kombinerar kunskaper inom matematik och kemi som sedan tillämpas för att formulera, lösa och utveckla problem. Kursutbudet är huvudsakligen teoretisk men även praktiska moment som laborativt arbete ingår. Utbildningen erbjuder även ett flertal projektarbeten som förbereder dig för att arbeta i projektform och inom tidsramar. Kunskapen du får efter den här utbildningen ger dig en bra grund att stå på inför framtidens utmaningar och arbeten hittar du i allt från läkemedels- till processindustri.

Obligatoriska kurser

Årskurs 1
Analys och linjär algebra
Kemi och biokemi
Kemiteknik, miljö, samhälle
Fysik
Årskurs 2
Termodynamik
Tillämpad matematik
Transportprocesser
Fysikalisk kemi
Grundläggande kemiteknik
Oorgansik och organisk kemi
Energiteknik och miljö
Matematisk statistik
Årskurs 3
Separations- och apparatteknik
Analytisk kemi
Yt- och materialkemi
Reglerteknik
Kemisk miljövetenskap
Kemisk reaktionsteknik
Produkter och processer i ett hållbart samhälle

Studenter som läser kemiteknik väljer ett av följande masterprogram:

  • Biotechnology
  • Engineering Mathematics and Computational Science
  • Industrial Ecology
  • Innovative and Sustainable Chemical Engineering
  • Lärande och ledarskap
  • Materials Chemistry and Nanotechnology
  • Nanotechnology
  • Nuclear Engineering
  • Sustainable Energy Systems
  • Systems, Control and Mechatronics