augusti 1, 2015

Mentorskapsprogrammet

Vi i Ernst & Karg har ett mentorskapsprogram där studenter från årskurs 3, 4 och 5 har möjlighet att få en mentor från arbetslivet. Det startar i december och pågår till maj. Under året anordnar vi tre olika träffar där man får tillfälle att nätverka med andra mentorer och studenter från programmet. Det kostar inget att vara med och vi bjuder på mat vid dessa tre träffarna. Utöver dessa tre träffar har paret själv möjlighet att ordna aktiviteter. Dessa aktiviteter kan omfatta diskussioner, att följa arbetet på plats, nätverkande, rundvisning på företaget och professionella möten. Studentens mål och mentorns resurser får avgöra vad som passar bäst.

Mentorskapsprogrammet ger både mentor och adept ett värdefullt utbyte. Som mentor får du chansen att dela med dig av dina erfarenheter och hjälpa en annan person att utvecklas.  Dessutom får du ett tillfälle att bygga nätverk med studenter från Chalmers, samt själv reflektera över dina egna mål och ambitioner. Du som adept får möjlighet till insiktsfulla diskussioner, att knyta kontakter och en inblick i arbetslivet.

Anmälan för mentorskapsprogrammet är nu stängd, och rekrytering öppnar igen hösten 2019.

Anmälan Student – Anmälan Mentor – MentorguideStudentguide


Mentorskap[@]ernstkarg.se


Kontakt:
Emma Andersson & Linnea Rydin