augusti 1, 2015

Mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet ger båda parter ett värdefullt utbyte. En mentor fungerar som ett bollplank som kan dela med sig av sina erfarenheter och bidra med vägledning för hur adepten ska utvecklas och nå sina mål. Aktiviteter kan omfatta diskussioner, att följa arbetet på plats, nätverkande, rundvisning på företaget och professionella möten. Studentens mål och mentorns resurser får avgöra vad som passar bäst. Mentorskapsprogrammet ger både mentorn och adepten stort utrymme att reflektera över sina mål och ambitioner, genom ömsesidiga diskussioner kring personlig och professionell utveckling. Under året arrangeras även flertalet event där man har möjlighet att nätverka med andra mentorer och studenter från programmet.

Mentorskapet startar igång i månadsskiftet september/oktober och pågår till maj. Vi i Ernst och KARG kommer anordna 3 träffar. Utöver det så är det ni tillsammans som bestämmer var och när ni vill ses. Det kostar inget att vara med och vi bjuder på mat på de tre träffarna som vi anordnar.

Sista anmälningsdagen är den 15:e september.

Anmälan AdeptAnmälan MentorMentorguideAdeptguide


Mentorskap@ernstkarg.se


Kontakt:
Matilda Lidfeldt