november 8, 2020

Globala System

Civilingenjörsexamen (300 hp)

Antal platser: 60

Globala System är en ny civilingenjörsutbildning som startades hösten 2020 och som riktar sig till att lösa moderna utmaningar. Programmet fokuserar på att förstå helheten och de komplexa interaktionerna mellan natur, teknik och samhälle för att kunna förklara och påverka vår omvärld både lokalt och globalt.

Programmet ger en grund i matematik, fysik och datavetenskap för att sedan utveckla problemlösning, modellering och matematiskt tänkande på ett kreativt och undersökande arbetssätt. Kurser som fokuserar på specifika globala system som till exempel klimatpåverkan, transporter och energianvändning kommer också att läsas.

Mer information om programmet finns på:

https://www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Globala-system.aspx

Obligatoriska kurser

Årskurs 1
Envariabelanalys
Beräkningsverktyg
Introduktion till globala system
Tillämpat matematiskt tänkande
Mekanik
Ordning och oordning i fysikaliska system
Evolution och självorganisation i biologiska system
Jorden som system
Linjär algebra och experimentell matematik
Årskurs 2
Klimatmodellering
Programmering
Matematisk modellering och
problemlösning
Globala system:
Ledarskap, aktörer
och perspektiv
Tekniska system för
energi, material och
information
Flervariabelanalys
Årskurs 3
Innovation och
omställning
Differentialekvationer
Miljö- och
resursekonomi

Studenter som läser globala system väljer ett av följande masterprogram:

  • Complex Adaptive Systems
  • Computer Science – algorithms, languages and logic
  • Data Science and AI
  • Engineering Mathematics and Computational Science
  • Industrial Ecology
  • Lärande och Ledarskap
  • Management and Economics of Innovation
  • Physics
  • Sustainable Energy Systems
  • Wireless Photonics and Space Engineering