Ernst och Karg

Hej!

Kemisektionernas arbetsmarknadsgrupper ansvarar för kemisternas kontakt med näringlivet här på Chalmers. KARG svarar för Kemisektionens elever och KfKb har Ernst.

Syftet är att inspirera och informera kommande ingenjörer om företag och områden att arbete med. Vi håller bland annat föreläsningar och mässor där företag och elever får direkt kontakt så håll utkik efter information om dessa på ERNST och KARGs Facebooksida, Instagram och Linkedin!

KARM – företag kommer till Chalmers för att samtala med kemister. Läs mer här.

Kandidatmiddagen – Den sista måltiden fast med ett positivt slut. Mer info här!

Mentorskap – Utbyte av tankar och tips mellan mentor och adept. För info, se hit!