Kemisektionernas Arbetsmarknadsgrupp

Våra uppdrag

Go to KARM

KARM

KARM är Ernst och KARGs årliga arbetsmarknadsdag för studenterna på Chalmers kemi- och bioteknikutbildningar. KARM är det perfekta tillfället för studenter och företag att träffas och knyta kontakt.

Go to Mentorskap

Mentorskap

Mentorskapsprogrammet ger möjlighet till ett värdefullt utbyte för båda parter. Här finns ett stort utrymme att reflektera över sina mål och ambitioner, genom ömsesidiga diskussioner kring personlig och professionell utveckling.

Go to Kandidatmiddag

Kandidatmiddag

Kandidatmiddagen är en tillställning där teknologer från tredje året, studenter på mastersprogram, alumner och företag samlas under ett och samma tak där. Här får alla parter chansen till att interagera i en mer avslappnad miljö.

CV-photoshoot

Under KARM har vi en CV-Photoshoot och bilderna som tas vid detta tillfälle kommer att publiceras här.

Om oss

"Möten mellan kemisektionernas teknologer och näringslivet"

Ernst&KARG är kemisektionernas arbetsmarknadsgrupper på Chalmers tekniska högskola. Vi representerar de cirka 1000 studenterna vid civilingenjörsprogrammen Kemiteknik, Globala System, Bioteknik, Kemiteknik med fysik samt högskoleingenjörsprogrammet Kemiingenjör i arbetsmarknadsfrågor.

Vi strävar efter att ge studenter en inblick i vad olika företag sysslar med, samt att komma i kontakt med företag som intresserar dem. Vi hoppas att på detta sätt ge studenterna möjlighet att bilda sig en uppfattning om vad de själva vill göra i framtiden. Vår främsta uppgift är att främja samarbetet och utbytet mellan sektionernas studenter och näringslivet. Vi jobbar för att företag och studenter får mötas och knyta kontakter. På så vis fungerar vi som en länk mellan blivande ingenjörer och arbetsmarknaden.

Vilka är vi?

Alexander Reusch Eide

Ordförande, Ernst
Ordf@ernstkarg.se

Ellen Tingström

Ordförande, KARG
Ordf@ernstkarg.se

Wilma Franssila

Kassör, Ernst
Kassor.ernst@kfkb.se

Jesper Medin

Viktor Örnbratt

Arbetsmarknadsansvarig, Ernst
Ama@kfkb.se

Moa Andersson

Arbetsmarknadsansvarig, KARG
Ama@kemisektionen.com

Olliver Persson

Projektledare KARM, Ernst
Karm@ernstkarg.se

Julia Brunke

Projektledare KARM, KARG
Karm@ernstkarg.se

Albin Tystrand

Mentorskapsansvarig, Ernst
Mentorskap@ernstkarg.se

Caroline Sundbye

Mentorskaps-, Evenemangs-, PR- och IT-ansvarig, KARG
Mentorskap@ernstkarg.se
Info@ernstkarg.se

Carl Kieksi

Evenemang-, PR- och IT-ansvarig, Ernst
Info@ernstkarg.se