Bioteknik

Civilingenjörsexamen (300 hp)

Antal platser: 60

Bioteknik är en femårig utbildning som innehåller teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser, samt laborationer, där studenterna lär sig praktiska metoder som används inom modern kemi och bioteknik.

De första åren under utbildningen läggs en matematisk grund med allmän problemlösning och modellering. Förutom matematik läses också mycket kemi, cell- och molekylärbiologi och en del fysik, vilket bidrar till en djup förståelse för de molekylära och fysikaliska mekanismer som utgör grunden för alla biologiska och kemiska förlopp. Den inledande halvan av tredje året fokuserar på genteknik och biotekniska analysmetoder. På kurslab får studenterna bland annat designa, renframställa och karakterisera ett protein i bakterien E. coli. Dessutom läses studenterna under tredje året mer kemiteknik, vilket gör att eleverna får en systemsyn på biologiska och kemiska processer. År fyra och fem består av masterprogram, vanliga för studenter inom programmet är inriktningar är bioteknik, biomedicin och materialkemi.

Mer information om programmet finns på:

http://www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Bioteknik.aspx

Obligatoriska kurser

Årskurs 1
Bioteknik: Introduktion
Analys och linjär algebra
Kemi och biokemi
Mekanik med biologiska exempel
Inledande cell- och molekylärbiologi
Årskurs 2
Fysikalisk kemi
Tillämpad matematik
Transportprocesser
Grundkurs i matematisk statistik och bioinformatik
Kolloid- och ytkemi
Cell- och molekylärbiologi 2
Metabolism och teknisk mikrobiologi
Medicinska signaler och system med elektricitetslära
Biokemisk miljövetenskap
Årskurs 3
Design and analysis of experiments
Molekylär bioteknik
Bioreaktionsteknik
Molekylär bioteknik

Studenter som läser bioteknik väljer ett av följande masterprogram:

  • Biomedical Engineering
  • Biotechnology
  • Complex Adaptive System
  • Engineering Mathematics and Computational Science
  • Entrepreneurship and Business Design
  • Industrial Ecology
  • Innovative and Sustainable Chemical Engineering
  • Lärande och ledarskap
  • Materials Chemistry and Nanotechnology
  • Nanotechnology