april 8, 2014

KARM

Arbetsmarknadsdagen för Kemi, Bioteknik & Globala System

KARM är arbetsmarknadsdagen som anordnas i november varje år för studenterna på Chalmers kemisektioner. För er som företag så vill vi påstå att KARM är det bästa sättet att visa upp sig för, träffa, rekrytera och nätverka med våra studenter, såväl kandidat som master. Mässan består vanligtvis av montrar, föredrag och intervjuer i den rymliga och moderna Kemientrén på Chalmers campus Johanneberg. Här träffar ni några av Sveriges högst ansedda teknologer i deras hemmamiljö!

Under 2020 gjorde Covid-19 att mässan inte gick att anordna fysisk och den blev istället digital via event-plattformen Graduateland. Detta var väldigt uppskattat av våra studenter! Oavsett hur omständigheterna ser i november 2021 så planerar vi för att skapa en så bra mötesplats mellan företag och studenter som möjligt. Vi planerar därför att även i år ha en digital mässa, men om situationen ser bättre ut när mässan närmar sig (vilket den förhoppningsvis gör) så kommer vi anordna vissa eller större delar av mässa på campus.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer eller delta. Årets projektledare är Julia Brunke och Olliver Persson, och oss når ni på karm@ernstkarg.se. Tillsammans tar vi fram en lösning som passar för er!

KARM arrangeras ideellt och eventuellt överskott går till att förbättra studiemiljön för teknologerna.

Mässan

Studenter minglar med er som företag på mässgolvet. Här finns möjlighet att samla på sig CVn och att träffa studenter från alla våra program och årskurser, oavsett om mässan sker digitalt eller fysiskt. För att locka extra många studenter till just ert företag så rekommenderar vi att exjobb, sommarjobb, Trainée-tjänster och liknande aviseras tydligt, då finns det något som studenterna vågar fråga om. Under mässan så finns det möjlighet att hålla mini-föredrag på en scen som vi tillhandahåller.

Intervjuer

Genom att göra er tillgängliga för intervjuer under mässan så har ni möjlighet att hålla kvalitativa intervjuer med de av våra studenter som passar er bäst. Innan mässan kan ni välja vilka av de studenter som sökt era intervju-tider som ni vill träffa. Vi tillhandahåller allt som behövs, både bokningsprogrammet och videomöte eller möteslokal beroende på vad som är möjligt utifrån covid-19 och vad ni önskar.

Speakers Week

Veckan före KARM-dagen så anordnas lunch-föreläsningar som studenter kan gå på. Klockan 12.00 – 13.00 är alla studenter på Chalmers fria från föreläsningar och laborationer vilket är ett ypperligt tillfälle att föra allt fokus till ert företag. Fokusera på karriärmöjligheterna inom ert företag, eller ert fantastiska hållbarhetsarbete. Låt en medarbetare berätta om hur det är att ha världens bästa jobb, eller något helt annat; ni bestämmer under er timme eller halvtimme.

Banketten

På kvällen efter mässan anordnas KARM-banketten där ni har möjlighet att möta samma studenter som under mässdagen men i en lugnare och avslappnad atmosfär. 

 

För mer information kontakta oss via mailadressen nedan.

 


KARM[@]ernstkarg.se


Kontakt: Olliver Persson & Julia Brunke