KARM

Arbetsmarknadsdagen för Kemiteknik, Kemiteknik med fysik, Bioteknik

 

 

I år är datumet för mässan 12e November!

KARM är arbetsmarknadsdagen som anordnas i november varje år för studenterna på Chalmers kemisektioner. För er som företag vill vi påstå att KARM är det bästa sättet att visa upp sig för, träffa, rekrytera och nätverka med våra studenter, såväl kandidat som masterstudenter. Mässan består av montrar och föredrag i den rymliga och moderna Kemientrén på Chalmers campus Johanneberg. Här träffar ni några av Sveriges högst ansedda teknologer i deras hemmamiljö!

Mässan arrangeras ideellt och eventuellt överskott går till att förbättra studiemiljön för teknologerna.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer eller delta. Årets projektledare är Orhan Yüksel, och han når ni på karm@ernstkarg.se.

Mässan

Studenter minglar med er som företag på mässgolvet. Här finns möjlighet att samla på sig CV:n och att träffa studenter från alla våra program och årskurser. För att locka extra många studenter till just ert företag så rekommenderar vi att exjobb, sommarjobb, Trainée-tjänster och liknande aviseras tydligt, då finns det något som studenterna kan fråga om.

Speakers Week

Veckan före KARM-dagen så anordnas lunch-föreläsningar som studenter kan gå på. Klockan 12.00 – 13.00 är alla studenter på Chalmers fria från föreläsningar och laborationer vilket är ett ypperligt tillfälle att föra allt fokus till ert företag. Fokusera på karriärmöjligheterna inom ert företag, eller ert fantastiska hållbarhetsarbete. Låt en medarbetare berätta om hur det är att ha världens bästa jobb, eller något helt annat, ni bestämmer under er timme eller halvtimme.

Banketten

På kvällen efter mässan anordnas KARM-banketten där ni har möjlighet att möta samma studenter som under mässdagen men i en lugnare och avslappnad atmosfär. 

 

För mer information kontakta oss via mailadressen nedan.

 

 


KARM@ernstkarg.se


Kontakt: Orhan Yüksel