Kemiteknik med fysik

Civilingenjörsexamen (300 hp)

Antal platser: 35

Kemiteknik med fysik är en femårig utbildning som bygger på samläsning av både Kemiteknik och Teknisk Fysik. Jämfört med Kemiteknik (civilingenjör) läser Kemiteknik med fysik mer matematik och fysik samt mindre kemi.  

Utbildningens första två år innehåller omfattande matematik-, fysik- och kemikurser. Kemiteknik introduceras under det andra året tillsammans med kurser i bland annat transportprocesser och reglerteknik. Tredje året läses ytterligare kemiteknik men också fysik- och kemikurser samt kemisk miljövetenskap. Kemiteknikkurserna fokuserar bland annat på hur apparaturen i kemisk industri fungerar samt hur den dimensioneras, styrs och regleras för ekonomisk och miljövänlig drift. Kurserna inom kvantfysik, teoretisk kemi och fasta tillståndets fysik möjliggör fördjupning inom fysik och nanoteknik vilket vissa väljer att fördjupa sig i under Mastern. År fyra och fem består av masterprogram.

Mer information om programmet finns på:

http://www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Kemiteknik-med-fysik.aspx

Obligatoriska kurser

Årskurs 1
Analys och linjär algebra
Kemi
Mekanik
Sannolikhet, statistik och risk
Matematisk fördjupning
Årskurs 2
Termodynamik
Komplex analys
Transportprocesser
Elektrisk mätteknik och vågfysik
Grundläggande kemiteknik
Fourieranalys
Energiteknik och miljö
Reglerteknik
Årskurs 3
Kvantfysik
Separations- och apparatteknik
Teoretisk kemi
Kemisk miljövetenskap
Kemisk reaktionsteknik
Fasta tillståndets fysik
Matematisk modellering

Studenter som läser kemiteknik med fysik väljer ett av följande masterprogram:

 • Applied Mechanics
 • Applied Physics
 • Complex Adaptive Systems
 • Engineering Mathematics and Computational Science
 • Industrial Ecology
 • Innovative and Sustainable Chemical Engineering
 • Lärande och ledarskap
 • Materials Chemistry and Nanotechnology
 • Nanotechnology
 • Nuclear Engineering
 • Physics and Astronomy
 • Sustainable Energy Systems
 • Systems, Control and Mechatronics