Masterprogram

De sista två åren väljer civilingenjörsstudenterna ett masterprogram för att specialisera sig inom sitt intresseområde. Institutionen för kemi- och bioteknik har tre masterprogram som de flesta av våra civilingenjörsstudenter väljer som inriktning under de sista två åren:

Biotechnology
Programmet fokuserar på gränslandet mellan kemi, biologi och medicin, med teknik som ett gemensamt verktyg. Det ger studenter med kompetens om hur man använder tekniska principer i analys och manipulering av biologiska system för att lösa problem inom ett spektrum av viktiga tillämpningar.

Innovative and Sustainable Chemical Engineering
Detta program syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att förbättra och utveckla innovativa kemitekniska processer som är miljömässigt hållbara samt tekniskt och ekonomiskt sunda.

Materials Chemistry and Nanotechnology
Genom att använda alla kemins verktyg, såsom materialsyntes och kemisk samt fysikalisk karakterisering, fördjupar detta program studenternas förståelse av materialegenskaper så att de kan designa och utveckla morgondagens material.

Men vi har också studenter som väljer att inrikta sig genom att läsa på följande mastersprogram:

 • Applied Mechanics
 • Applied Physics
 • Biomedical engineering
 • Complex Adaptive System​s
 • Engineering Mathematics and Computational Science
 • Entrepreneurship and Business Design
 • Industrial Ecology
 • Lärande och ledarskap
 • Nanotechnology
 • Nuclear Engineering
 • Physics and Astronomy
 • Sustainable Energy Systems
 • Systems, Control and Mechatronics