januari 21, 2014

Kemiingenjör

Högskoleingenjörsexamen (180 hp)

Antal platser: 25

Om du studerar kemiteknik kommer samhällets på krav industrins förmåga att framställa miljövänligare produkter att bli en del av din framtida yrkesutmaning. Kemi- och kemiteknik behövs inom allt från tillverkning av alternativa bränslen till läkemedel och miljövård.

Utbildningen som är tre år lång består av grupparbete, teknisk problemlösning och praktiska övningar. Studerande på kemiingenjörsprogrammet får snabbt en laborationsvana och lär sig att problem med fördel kan lösas i grupp. Den sista läsperioden består av ett examensarbete (15hp) där den studerande kan fördjupa sig ytterligare i ett ämne av intresse, vilket kan vara inom allt från forskning till processutveckling.

Som kemiingenjörer kan man arbeta på en forsknings- och utvecklingsavdelning, i laboratoriet, i produktionen eller som försäljare. För att ge studerande de bästa förutsättningarna i yrkeslivet lägger utbildningen stor vikt på karriärplanering och på att samverka med industrin.

Obligatoriska kurser

Årskurs 1
Allmän och oorganisk kemi
Matematik
Organisk kemi
Fysikalisk kemi
Teknisk kommunikation 1
Industriell kemi
Årskurs 2
Biokemi
Industriell ekonomi och organisation
Projektorganisation
Matematisk statistik
Tillämpad matematik i kemitekniken
Teknisk kommunikation 2
Teknisk termodynamik
Reaktorprocesser
Separationsteknik 1
Strömnings- och energiteknik
Årskurs 3
Separationsteknik 2
Teknisk kommunikation 3
Analytisk kemi
Kemisk miljövetenskap
Materiallära