Mentorskapsprogrammet

Varje år anordnas mentorskapsprogrammet där studenter som läser tredje året på Kemiteknik, Bioteknik eller Kemiteknik med Fysik samt de masterprogram som går under dessa program, har möjlighet att få en mentor från arbetslivet. Programmet sträcker sig från januari till maj, där vi i ERNST och KARG arrangerar tre fysiska möten där alla mentorer och adepter (studenter) träffas. Dessa träffar är:

  • En uppstartsträff där deltagarna får information om programmet samt får möjlighet att lära känna sin mentor/adept
  • En mitträff för att påminna deltagarna om att upprätthålla en kontinuerlig kontakt samt för att få träffa andra mentorer/adepter och hämta inspiration/idéer
  • En avslutningsträff för att utvärdera och avsluta programmet tillsammans

Utöver dessa tre träffar har paret själv möjlighet att ordna aktiviteter. Dessa aktiviteter kan omfatta diskussioner, att följa arbetet på plats, nätverkande, rundvisning på företaget och professionella möten. Studentens mål och mentorns resurser får avgöra vad som passar bäst. Att delta i programmet är helt gratis och det bjuds även på mat under de gemensamma träffarna.

Mentorskapsprogrammet ger både mentor och adept ett värdefullt utbyte. Som mentor får du chansen att dela med dig av dina erfarenheter och hjälpa en annan person att utvecklas.  Dessutom får du ett tillfälle att bygga nätverk med studenter från Chalmers, samt själv reflektera över dina egna mål och ambitioner. Du som adept får möjlighet till insiktsfulla diskussioner, att knyta kontakter och en inblick i arbetslivet.

MentorguideStudentguide –

Fyll i följande formulär om du är intresserad av att delta som adept (student) under våren 2024: Anmälan adept 2024

Fyll i följande formulär om du är intresserad av att delta som mentor under våren 2024: Anmälan mentorer 2024 


Mentorskap@ernstkarg.se


Kontakt:
Petra Al-yousifi & Fahd Albashir