Biotechnology

Programmet fokuserar på gränslandet mellan kemi, biologi och medicin, med teknik som ett gemensamt verktyg. Det ger studenter med kompetens om hur man använder tekniska principer i analys och manipulering av biologiska system för att lösa problem inom ett spektrum av viktiga tillämpningar.