Innovative and Sustainable Chemical Engineering

Detta program syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att förbättra och utveckla innovativa kemitekniska processer som är miljömässigt hållbara samt tekniskt och ekonomiskt sunda.